Fravær

Tom arbejdsplads

Som offentlig arbejdgiver har I pligt til at indberette jeres faste medarbejderes fravær hver måned. Som deltager i KAM samarbejdet, skal fraværet indberettes sammen med de månedlige lønindberetninger. 

Noget af det I skal være særligt opmærksomme på i forhold til fravær er længerevarende sygdom. Her er fristerne for at søge refusion meget stramme. Det er derfor vigtigt, at vi får besked om længerevarende sygdom senest 4 uger efter første fraværsdag. Ellers risikerer kirken at miste retten til refusion og det kan hurtigt blive en dyr affære. 

Læs mere om de forskellige former for fravær nedenfor.