EG Brandsoft Regnskab

gammel computer

Adgang til regnskabet sker via EG Brandsofts regnskabsportal, hvor der logges ind med jeres konto-nr., brugernavn og password. Adgang til Økonomiportalen sker gennem regnskabet, eller med adgangskode og password, der fås hos provstiet.

Hver kirke har én kiggeadgang, som evt. kan deles med flere i kirken. Hvis adgangskoden glemmes, eller adgangen spærres pga. for mange forkerte log-in forsøg, kan I henvende jer til jeres KAM-medarbejder, der kan oprette et nyt password til jer.

Bemærk at EG Brandsoft anvender java.