KAMs forslag til MR-mødedatoer

 

20-25.2

Der skal tages stilling til bemærkninger, overførsler mv. vedrørende 

årsregnskabet (Dette møde kan evt. udelades, hvis drøftelsen sker i FU i

stedet)

 

20-25.3

Årsregnskabet godkendes senest 1.4. Suppleanter skal indkaldes ved

afbud. Godkendes årsregnskabet ikke, skal der inden 1.4 afholdes et

ekstraordinært møde, hvor regnskabet godkendes efter ønskede

rettelser.

Bemærkningerne kan dog ændres uden ny mødeafholdelse.

 

25-30.4

Udmelding af rammer til budgetbidraget er modtaget senest 15.4 

Det kan drøftes hvordan midlerne ønskes fordelt i det kommende år, i

forhold til det netop afsluttede årsregnskab. Og om der evt. skal

anmodes om ekstra midler.

Kvartalsrapport for 1. kvartal forelægges evt. Forelæggelsen skal ske

senest 31.5

(Dette møde kan evt. udelades, hvis drøftelsen sker i FU i stedet.)

 

30.5-10.6

Menighedsrådet vedtager budgetbidraget, der skal være endelig

afleveret senest 15.6.

Bemærk enkelte provstier har fastsat en tidligere afleveringsfrist. Dette

er kun i overensstemmelse med bestemmelserne,  hvis menighedsrådet

har modtaget udmeldingen 2 måneder før den fastsatte frist. En senere

frist er imod bestemmelserne.

Kvartalsrapport for 1. kvartal forelægges, hvis det ikke er sket i april.

Fristen er 31.5

 

25-31.8

Kvartalsrapport for 2. kvartal forelægges rådet senest 31.8.

Hvis revisionsprotokollatet er modtaget, kan det behandles på dette

møde.

 

25-30.9

Revisionsprotokollatet er modtaget senest 15.9 og skal være behandlet

og videresendt til provstiet senest 15.10.  

Udmelding af drift og anlægsrammer til det endelige budget er modtaget

senest 15.9 og konsekvenserne af dette bla. i forhold til budgetbidraget

kan drøftes på dette møde.

Oplæg til lønforhandlinger skal ligeledes være indkommet senest 15.9

og kan indgå i budgetovervejelser.

(Hvis revisionsprotokollatet er behandlet på augustmødet og de nævnte

budget-og løndrøftelser og foregår i FU, kan dette møde udelades)

 

1-10.11

Det endelige budget skal være vedtaget og afleveret senest 15.11.

Enkelte provstier har tidligere frister, dette er ikke i overenstemmelse

med bestemmelserne. Der skal være sket valg til

menighedsrådsposterne inden 1. søndag i advent.