KAM Forum for Kontaktpersoner

Hvad?
En til to gange om året afholder vi KAM Forum for Kontaktpersoner, hvor vi inviterer kontaktpersonerne i vores medlemskirker til diskussion og information.

Hvornår?
KAM Forum for Kontaktpersoner afholdes som minimum en gang årligt. 

Hvor?
I KAMs lokaler på Herlev Hovedgade 195 C, 2. sal (indgang på bagsiden af bygningen)

Tilmelding
Alle KAMs medlemskirker får tilsendt en invitation med link til tilmelding, når der er planlagt et nyt forum

Program
Programmet varierer fra gang til gang, men omhandler altid emner, der er relevante for hvervet som kontaktperson. Derudover vil der altid være tid til at stille spørgsmål og udveksle erfaringer over et stykke pizza.


Referater og noter

September 2022
På mødet snakkede vi blandt andet om den nye seniorordning, nye barselsregler samt budget 2023 og de sæsonbestemte lønforhandlinger
Noter fra mødet findes her og powerpoints fra aftenens oplæg findes her

Februar 2022
Indholdet på mødet var centreret om budget 2023, afslutning af ferieåret for de særlige feriedage, ændringer ifm de nye overenskomster samt procedurer ifm nyansættelser. 
Noter fra mødet kan findes her
Du kan også finde aftenens oplæg om ansættelsesprocedurer og ændringer til overenskomsterne

Referater fra før 2022 kan tilsendes, kontakt jeres KAM medarbejder her