Legitimation i banken

 

Pas

De fleste banker kræver legitimation fra hele menighedsrådet.

Når der kommer nye medlemmer i rådet, skal de altså legitimere sig i banken ligesom banken skal have besked om medlemmer, der har forladt rådet. 

Vi har været i dialog med Kirkeministeriet omkring ovenstående, du kan se deres fulde svar nedenfor.

 

Som svar på jeres henvendelse vedrørende afgivelse af legitimation m.v. til banker når man er blevet valgt som menighedsrådsmedlem, kan Kirkeministeriet oplyse, at bankerne ved indhentning af oplysninger søger at efterleve reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme – mere mundret kaldet hvidvaskloven. Hvidvaskloven er den danske implementeringen af fælles EU-regler på området.

Reglerne sorterer under Erhvervsministeriet og administreres af Erhvervsstyrelsen. Kirkeministeriet er således ikke regelejer, og er derfor heller ikke rette myndighed til endeligt at fortolke reglerne.

Kirkeministeriet har efter en række henvendelse fra menighedsrådsmedlemmer dog kigget på reglerne. Kirkeministeriets konklusion er, at menighedsråd ikke er undtaget reglerne for afgivelse af oplysninger. Menighedsråd skal således, på lige fod med andre virksomheder og foreninger, afgive legitimationsoplysninger til bankerne. Derudover kan bankerne have yderligere krav for at sikre kendskab til deres kunders hverdag og aktiviteter - nogle steder kendt som "kend din kunde". Dette kendskab til deres kunder er også en del af hvidvasklovens krav.