Regnskabsinstruks

Hænder der holder papirer

Regnskabsinstruksen er et vigtigt redskab både i samarbejdet med KAM og til at beskrive kirkens regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelse regnskabsopgaver. Regnskabsinstruksen er den manual der fortæller os, hvem der har hvilket ansvar, hvem der kan træffe hvilke beslutninger og  hvem der kan attestere på vegne af kirken. Den er kort sagt uundværlig i samarbejdet mellem KAM og vores medlemskirker. 

Derfor er det også vigtigt, at vi altid har en opdateret regnskabsinstruks med bilag og at der bliver lavet tillæg, hvis der f.eks bliver skiftet ud i medarbejderstaben.

Du kan læse mere om regnskabsinstruksen på FIN og finde skabeloner til regnskabsinstruks og bilag her.