Vejledninger og Links

Redningkrans

Vejledninger om bl.a. økonomi i folkekirken er nu samlet på folkekirkensintranet.dk (FIN). Her findes der et omfangsrigt materiale til brug for kirkens kasserer og økonomiansvarlig. Nedenfor har vi henvist til nogle af de informationer, der er mest relevant for KAMs medlemmer. 

Det enkelte menighedsråds dokumenter vedrørende økonomi samles og opbevares på Kirkeportalen, hvor der kræves login.