Betaling af fakturaer

KAM modtager IKKE fakturaer pr. mail. Fakturaer skal uploades i Brandsofts bilagsystem, allerbedst via GLN og betales efter attesteringen indenfor 2-3 dage med mindre andet er aftalt. Bemærk at dette indebærer, at det ikke er betalingsfristen, der afgør betalingstidspunktet.