Betaling af fakturaer

KAM modtager IKKE fakturaer pr. mail. Fakturaer skal uploades i Brandsofts bilagsystem, så vidt muligt via GLN.

Når fakturaen er attesteret, kan der gå op til 2-3 dage inden den behandles, så vær opmærksom på dette i forhold forfaldsdatoen. Med mindre andet er aftalt, betales fakturaerne til forfaldsdatoen.