Lønafleveringsfrister

For at vi kan udbetale korrekt løn til tiden, skal I hver måned indsende lønmateriale til os. Dette inkluderer udbetalinger til vikarer, løse tjenester, ændringer til fastansatte, fravær, diæter, kørsel mm. 

Lønmaterialet skal afleveres i 1 samlet fil, enten via brandsoft (hvor det kan attesteres digitalt) eller via mail til jeres lønmedarbejder 

Fristen for at aflevere ligger som regel omkring d. 8. i måneden, men af hensyn til ferier og helligdage, er det i nogle måneder tidligere. Du kan se afleveringsfristerne for hele året nedenfor,  men I er selvfølgelig meget velkomne til at aflevere tidligere på måneden. 
Skulle der opstå problemer der gør, at I ikke kan nå at aflevere inden deadline, er det vigtigt, at I tager fat i jeres lønmedarbejder og aftaler hvornår I kan have materialet klar. Hvis I afleverer efter deadline uden forudgående aftale, kan vi ikke garantere at materialet når at komme med i lønkørslen.

 

Afleveringsfrister 2023/2024

Kalender på bord

2023
4. December

2024
8. Januar
6. Februar
8. Marts
4. April
6. Maj
8. Juni
8. Juli
8. August
8. September
8. Oktober
8. November
3. December