Lønafleveringsfrister

For at vi kan udbetale korrekt løn til tiden, skal I hver måned indsende lønmateriale til os. Dette inkluderer udbetalinger til vikarer, løse tjenester, ændringer til fastansatte, fravær, diæter, kørsel mm. 

Lønmaterialet skal afleveres i 1 samlet fil, enten via brandsoft (hvor det kan attesteres digitalt) eller via mail til jeres lønmedarbejder 

Fristen for at aflevere ligger som regel omkring d. 8. i måneden, men af hensyn til ferier og helligdage, er det i nogle måneder tidligere. Du kan se afleveringsfristerne for hele året nedenfor,  men I er selvfølgelig meget velkomne til at aflevere tidligere på måneden. 
Skulle der opstå problemer der gør, at I ikke kan nå at aflevere inden deadline, er det vigtigt, at I tager fat i jeres lønmedarbejder og aftaler hvornår I kan have materialet klar. Hvis I afleverer efter deadline uden forudgående aftale, kan vi ikke garantere at materialet når at komme med i lønkørslen.

 

Afleveringsfrister 2024

Kalender på bord

2024
8. Januar
6. Februar
8. Marts
8. April
6. Maj
8. Juni
4. Juli
8. August
8. September
8. Oktober
8. November
3. December