Ny formand?

 

Nøgle i hånd

Som formand er du tegningsberettiget for menighedsrådet. Husk derfor, at et formandsskifte straks skal meddeles banken, så den tidligere formand kan blive slettet. Der skal sendes referat fra det konstituerende møde samt forretningsorden, og den nye formand skal legitimere sig i banken.

 

 

 

Vi har tidligere bedt Kirkeministeriet definere formandens beføjelser med en konkret vurdering af, hvorvidt formanden alene kan træffe aftaler med banken. Til det fik vi følgende svar:

Det følger af § 30, stk. 1, i lov om menighedsråd, at formanden sørger for, at menighedsrådets beslutninger udføres. Det følger videre af § 30, stk. 2, at formanden på menighedsrådets vegne kan afgøre sager, der ikke tåler opsættende virkning eller giver anledning til tvivl. Formandens afgørelse forelægges menighedsrådet til efterretning på næste møde.

Formanden har således en lovbestemt kompetence til at afgøre sager på menighedsrådets vegne.

I enkelte tilfælde kan formanden kun handle sammen med et andet menighedsrådsmedlem. Dette gælder underskrivelse af dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån, jf. § 9, stk. 9 sammenholdt med § 31, i lov om menighedsråd.

Menighedsrådets beslutninger om dispositioner føres til protokol. Protokollen underskrives af alle menighedsrådsmedlemmer som har deltaget på mødet, og dokumenterer således menighedsrådets beslutninger. Hvis formanden på menighedsrådets vegne har truffet afgørelser, vil disse i forbindelse med orienteringen af menighedsrådet og skulle føres i menighedsrådets protokol.