Behandlingstid for regnskabsbilag

I forbindelse med kvartalsrapporter og årsregnskabsaflæggelse, skal I være opmærksomme på, at fra sidste bilag er afleveret (med korrekt angivelse af, hvad der er købt ind til, hvor der er købt ind og af hvem/hvis dankort der anvendes), skal I forvente en sagsbehandlingstid på 7 dage, før I kan forvente at modtage en rapport. Det er derfor vigtigt, at I sikrer at der er en stabil procedure for bilagsaflevering også blandt kirkens dankortholdere, så I altid kan få materialet fra KAM på det tidspunkt, I ønsker det.

 

Vi gør løbende opmærksom på manglede bilag, og altid i forbindelse med udarbejdelse af kvartalsrapporterne og årsregnskabet.