HR hos KAM

Computere på bord

I KAMs HR afdeling har vi mange års erfaring med personaleadministration. Og med at navigere i de mange love og regler, der dækker folkekirkens personale. Vi tilbyder blandt andet hjælp til

  • Udarbejdelse af kontrakter
  • Lønforhandlinger
  • Ansættelsesprocesser
  • Overenskomster
  • Langtidssygemeldinger
  • Råd og vejledning

Hvis du vil høre mere om vores HR ydelser eller vide hvordan I kan blive en del af vores HR samarbejde, så giv os et ring på 38 27 10 00.

Vi yder også personaleadministration på konsulentbasis. Det kan du læse mere om her.