Indberetninger til KAM

Fravær indberettes til jeres KAM lønmedarbejder hver måned sammen med lønnen. Vi skal have besked om:

- Sygdom
- Ferie
- Særlige feriedage
- Barsel
- Orlov
- Omsorgsdage
- Seniordage med løntræk

I behøver til gengæld ikke informere os om løse fridage, afspadsering og andet der aftales internt i arbejdsplanlægningen. 

I forbindelse med sygdom, er det vigtigt at skelne mellem kortvarig og langvarig sygdom. Rækker sygdommen ud over 30 dage, vil I som arbejdsgiver ofte kunne få refusion. Der er dog meget strikse deadlines for refusionsansøgninger ved længerevarende sygdom og det er derfor vigtigt, at I giver KAM besked hurtigst muligt, når en medarbejder bliver langtidssygemeldt. Vi skal have besked senest 4 uger efter første sygedag, hvis vi skal nå at anmelde det rettidigt og dermed sikre jeres refusioner.

Du kan finde deadlines for lønafleveringsfrister her