Ferie og særlige feriedage

Solbriller på strand

Feriedage
 
Alle ansatte har ret til at afholde 25 feriedage pr. år. Men det er kun jeres faste ansatte, der har ret til at afholde ferie med løn og først når de har optjent ferien. Ferie med løn, betyder OPTJENT ferie med løn. 
Timelønnede medarbejdere får deres feriepenge overført til feriekonto og skal hente pengene der, når de holder ferie.

 

Med den nye ferielov fra 2020, skete der en overgang til samtidighedsferie, hvilket betyder, at optjente feriedage kan afholdes allerede måneden efter, ligesom der kan aftales afholdelse af ferie på forskud. Kirkeministeriet har to vejledninger om den nye samtidighedsferie som du kan finde her og her og på hjemmesiden godtfrastart.dk ligger der et e-kursus om ferie. Det kan du finde her

Der optjenes 2,08 feriedage pr. måneds ansættelse svarende til 25 dage på et år. Ferieåret løber fra 1.9 til 31.8 og ferie optjent i denne periode skal afholdes senest d. 31.12. Hvis ikke de første 4 uger afholdes inden 31.12, mistes retten til de første 4 uger, medmindre der er tale om feriehindring som eks. barsel, sygdom eller orlov. 

Medarbejderne har krav på at afholde 3 ugers samlet hovedferie i perioden 1.5 til 30.9. Hvis I som menighedsråd ønsker at varsle ferie for jeres medarbejdere, skal hovedferien varsles med mindst 3 måneder. Så sidste frist for varslet er 9. juni. Restferien skal varsles med 1 måned.

Restferie ud over de første fire uger, kan også aftales overført ved ferieårets udløb.

For udbetaling af restferie ud over 20 dage, er der forskellige regler, der skal tages hensyn til.
Ønskes restferien udbetalt INDEN 31.12, kan det kun ske, hvis der indgås en aftale om dette mellem medarbejder og arbejdsgiver.
Ønskes restferien udbetalt EFTER 31.12 er der forskellige regler alt efter medarbejderens ansættelsesforhold:
Har medarbejderen været ansat på fuld tid i hele opsparingsperioden, SKAL arbejdsgiveren udbetale restferie ud over 20 dage, efter ferieårets udløb d. 31.12 og inden d. 31.3
Har medarbejderen kun været ansat i en del af perioden eller på deltid, skal der ikke ske en automatisk udbetaling af restferien, men medarbejderen har krav på at få restferien udbetalt hvis de ønsker det. I så fald, skal de udfylde en blanket, hvor medarbejderen på tro og love skal erklære ikke at have modtaget offentlige ydelser. Blanketten findes på borger.dk.
Arbejdgiver kan altså ikke længere afslå at udbetale restferie ud over 20 dage, hvis medarbejderen ønsker det udbetalt efter 31.12

Beder medarbejderen ikke om at få pengene udbetalt og indgås der ikke en aftale om overførsel, taber lønmodtageren retten til ferien, og pengene skal i stedet indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Husk, at det er arbejdsgivers ansvar, at medarbejderne får afholdt al ferie i løbet af året, også selvom der er travlt på arbejdspladsen. Overføres/udbetales der ferie hvert år, kan det være tegn på, at arbejdsbyrden er for stor for medarbejderen

 

Særlige feriedage
 

Optjening af særlige feriedage er overenskomstbestemt og det er derfor kun overenskomstansatte medarbejdere, der optjener ret til og løn under 6. ferieuge.

Optjeningsåret løber fra 1.1 til 31.12. I denne periode optjenes 5 særlige feriedage, til afholdelse i perioden 1.5 til 30.4 i det efterfølgende år. En medarbejder skal altså have været ansat et helt kalenderår, før der er optjent fuld ret til afholdelse af særlige feriedage i det efterfølgende ferieår. Der optjenes 0,42 særlige feriedage pr. måned

Uafholdte særlige feriedage skal udbetales ved ferieårets afslutning d. 30. april, medmindre de er aftalt overført til næste ferieår. efter 1. januar, kan arbejdsgiver varsle evt. rest særlige feriedage til afholdelse inden periodens udløb 30. april

 

 

 

 

Ferieloven kan findes her

Bekendtgørelse om ferie kan findes her