Omsorgsdage

Håndaftryk fingermaling

Begge forældre har ret til 2 omsorgsdage om året pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Afholdes dagene ikke inden årets udløb, vil de som hovedregel bortfalde.

 

Omsorgsdage skal indberettes til KAM hver måned sammen med det øvrige fravær.