Sygefravær

Alle kan blive ramt af sygdom i kortere eller længere perioder. I den forbindelse har I som arbejdsgiver en række pligter I skal overholde, blandt andet den lovpligtige 4-ugers samtale. Alt det kan I læse mere om på FIN her, hvor I også kan finde information og værktøjer, der kan understøtte dialogen med den sygemeldte medarbejder og hjælpe vedkommende tilbage til arbejdspladsen. 

I forbindelse med sygdom, er det vigtigt at skelne mellem kortvarig og langvarig sygdom. Rækker sygdommen ud over 30 dage, vil I som arbejdsgiver ofte kunne få refusion. Der er dog meget strikse deadlines for refusionsansøgninger ved længerevarende sygdom og det er derfor vigtigt, at I giver KAM besked hurtigst muligt, når en medarbejder bliver langtidssygemeldt. Vi skal have besked senest 4 uger efter første sygedag, hvis vi skal nå at anmelde det rettidigt og dermed sikre jeres refusioner.