Løn

Mønter

Hvordan en ansat skal aflønnes afhænger helt af, hvilken type medarbejder der er tale om. Er det en overenskomstansat kirkefunktionær, er lønnen noget der aftales mellem arbejdsgiver og den forhandlingsberettigede organisation. Er det derimod en medarbejder, der ikke er overenskomstdækket, er lønnen noget der aftales mellem medarbejder og arbejdsgiver. 

Læse mere om det nedenfor.
 

Er I medlem af KAMs HR funktion, kan I få hjælp til eksempelvis lønforhandlinger. Kontakt jeres HR medarbejder for råd og vejledning.

 

 

Mere generelt, er det vigtigt at I følger med i hvilke lønninger, der udbetales i jeres kirke. Vi anbefaler, at I hver måned tjekker lønsedlerne på jeres medarbejdere. Dem kan I finde på FIN under 'Løn og Personale'