Aflønning af vikarer

Det er menighedsrådet, der fastsætter takster for vikarer og medarbejdere der ikke er dækket af overenskomsterne. En del af de faglige organisationer har udarbejdet forslag til sater for deres medlemsgruppe, men i sidste ende, er det op til menighedsrådet at beslutte, hvordan medarbejderne skal aflønnes. Der er ikke noget krav om, at I nødvendigvis skal følge en faglig organisations forslag til takster. 

Det er dog vigtigt, at der er lavet en fast aftale inden arbejdet påbegyndes. For er der ikke indgået en aftale forud for opgavens udførelse koster vikaren det, som vikaren efterfølgende forlanger. 

Hos KAM anbefaler vi, at der laves faste arbejdssedler for de forskellige timelønnede medarbejdere, så der ikke er nogen tvivl om, hvordan de enkelte handlinger og aktiviteter skal aflønnes. Vi hjælper gerne med udarbejdelsen af sedlerne.