Overenskomstansatte

Hvordan aftales lønnen?
Når I ansætter medarbejdere der er dækket af overenskomsterne, skal lønnen som oftest forhandles med den faglige organisation. Dette gør sig også gældende, hvis I ønsker at give en medarbejder en lønforhøjelse eller et tillæg. I må ikke indgå aftaler om lønændringer direkte med medarbejderne, det skal forhandles, uanset om medarbejderen er medlem af fagforeningen eller ej.

Er I medlem af HR, kan vi hjælpe jer med at udarbejde og indsende lønforhandlinger og vi har stor erfaring at trække på. 

Hvornår kan der ske lønændringer?
Hvis I som MR ønsker at ændre lønnen for en medarbejder, kan dette ske når som helst på året. Uanset om der er tale om en ændring i intervallønnen, et tillæg eller en engangsydelse. Er det derimod medarbejderen der ønsker en lønændring, skal dette ske ved de årlige lønforhandlinger, der finder sted mellem 15. september og 15. november. Dette gælder for kirketjener, kordegn, sognemedhjælper, kirkemusiker, graver og organist.

Processen foregår på den måde, at lønmedarbejderen skal indsende sit lønønske til den forhandlingsberettigede organisation. Præcis hvornår der er deadline for det, varierer fra organisation til organisation og det er medarbejderens ansvar selv at holde styr på dette. Dernæst tager organisationen fat i menighedsrådet. Dette skal ske inden 15. september. Menighedsrådet skal så overveje forhandlingsoplægget og give svare inden 15. november. Dette er ikke ensbetydende med, at forhandlingen skal være færdig inden 15. november. Er parterne uenige, kan processen trække meget længere ud. 

Medarbejderne kan altså kun forhandle løn en gang om året og kan ikke gå til menighedsrådet i maj og bede om en lønforhandling. Der er dog aldrig en regel uden undtagelse, og lønændringer i form af funktionstillæg og engangsydelser, kan forhandles året rundt. 

På FIN ligger der et omfattende informationsmateriale om lønforhandlinger for de forskellige løngrupper samt en generel introduktion til procedurerne. Det findes her under punktet ' Løn og årlig lønforhandling'