Opslag af stillinger

skilt 'we are hiring'

 

Når I leder efter ny medarbejder er første skridt at finde den bedst egnede kandidat til jobbet. Også her er der en masse regler der skal tages hensyn til, blandt andet i forhold til stillingensopslagets indhold og opslag, samt behandling af ansøgere og data. Hvis I er medledm af KAMs HR, kan vi hjælpe med dele af processen, kontakt din HR-medarbejder for at høre nærmere. 

Hvornår skal en stilling slås op offentligt?
… Det skal de (stort set) altid. Menighedsrådene er en offentlig myndighed og derfor skal alle stillinger slås op offentligt inden de besættes. Dette gælder også for

  • ansættelser med et meget lille timetal
  • ansættelser, der ikke er overenskomstdækkede
  • faste vikar aftaler (hvis I eksempelvis har en kirketjener, der afløser fast en dag i ugen)
  • gravere/gartnere, der ansættes i sæsonarbejde (sommerfugle)

I praksis betyder det, at stort set alle stillinger i kirken skal slås op. Herunder ansættelser som fast korsanger, korleder, rengøringshjælp mm.

Det afgørende er ikke, hvorvidt der er indgået en kontrakt på arbejdet eller om der aflønnes efter arbejdsseddel. Det afgørende er, hvorvidt der er indgået aftale om en fast arbejdsmængde. For korsangere kan dette eksempelvis være i form af et vist antal tjenester; for en kirketjenervikar kan det være, hvis det er aftalt, at medarbejderen vikarierer hver mandag fra 9-15.

Undtagelser
Der er dog én enkelt undtagelse til ovenstående regel om offentlige opslag. Hvis der er tale om en kortvarig stilling på under 1 år, kan reglen fraviges. Her er det dog vigtigt at være opmærksom på, at sæsonbetonet arbejde, stadig skal opslås. Dette gælder blandt andet for de såkaldte sommerfugle, men det kan også være gældende for eksempelvis undervisere i babysalmesang, der kun underviser i nogle perioder af året. Hvis en sådan aftale løber i mere end 1 år, skal stillingen opslås offentligt.

Kan man så bare nøjes med at indgå kontrakter for 1 år af gangen?
Man kan ikke omgå den offentlige opslagspligt ved kun at indgå 1-årige kontrakter. En tidsbegrænset ansættelse skal begrundes sagligt, som eksempelvis et barselsvikariat eller en medarbejder, der ansættes til at løse en specifik opgave.   

Det er dog muligt at forlænge en tidsbegrænset ansættelse, hvis der er objektive/saglige kriterier for det. Det kan eksempelvis være, hvis en medarbejder forlænger sin barsel, hvorefter den tidsbegrænsede vikarstilling også kan forlænges.

Hvad betyder offentligt opslag?
Et offentligt opslag betyder, at stillingen skal slås op et sted, hvor den er offentligt tilgængelig for alle. I praksis betyder det, at stillinger som minimum skal slås op på jobnet.dk

Pligt til at vælge den bedste kandidat
Som offentlig myndighed har I en forpligtelse til at vælge den bedst egnede kandidat til jobbet, også selvom I allerede har en kandidat til jobbet. Hvis I eksempelvis gerne vil ansætte en af kirkens kirketjenervikarer i en fast stilling, er menighedsrådet stadig forpligtet til at slå stillingen op og vurdere, hvorvidt andre ansøgere er bedre kvalificerede end den kendte kandidat. I den forbindelse, er det også vigtigt at nævne, at interne kandidater SKAL lave en formel ansøgning for at kunne komme i betragtning til stillingen.  

Stillingsopslagets indhold
På FIN kan du finde skabeloner og information om, hvad et stillingsopslag SKAL indeholde. Derudover, er det selvfølgelig vigtigt at forholde sig til, hvilke forventninger I har til en ny medarbejder og hvad I til gengæld kan tilbyde. Det kræver login at tilgå skabelonerne på FIN her