Behandling af afviste jobansøgere

Når I starter en ansættelsesprocess er det en god idé allerede fra start at have gjort jer nogle overvejelser om, hvordan I vil give afslag til de ansøgere der ikke kommer til samtale. Reglerne tilskriver, at der gives et begrundet svar til afviste ansøgere og er I medlem af HR, kan vi hjælpe jer med at tilrettelægge processen, så den kan være både effektiv og imødekommende. Kontakt jeres HR medarbejder for at høre mere.  

Hvordan skal oplysninger i ansøgninger og cv fra afviste ansøgere behandles?
Vi har spurgt i Landsforeningen og fået svaret:

Oplysningerne der findes i ansøgninger og cv, må ikke opbevares i længere tid, end det er relevant. Oplysninger fra frasorterede ansøgere, vil typisk skulle være slettet inden for 6 måneder. Hvis menighedsrådet ønsker at opbevare ansøgningerne længere tid, skal de indhente samtykke fra ansøgeren.

Hvis oplysningerne opbevares i længere tid end relevant, er det brud på Persondataloven.