Afskedigelse

Person med kuffert

Når en medarbejder fratræder, er der flere ting der skal være styr på. Er det menighedsrådet der opsiger, skal I blandt andet huske at lave partshøring, overholde opsigelsesvarsler, orientere den faglige organisation og evt. forhandle en fratrædelsesaftale. Er I medlem af KAMs HR, kan vi hjælpe jer med gode råd og vejledning til processen.

Uanset om det er jer der opsiger eller en medarbejder, der forlader jobbet, er det vigtigt at I sørger for at opgøre medarbejderens fravær og indberetter det til KAM med den sidste lønkørsel. Vi skal også have besked om eventuelle fratrædelsesaftaler og godtgørelser.

Vil du vide mere om de mange processer omkring fratrædelse af en medarbejder, findes der et omfangsrigt informationsmateriale på FIN her. Det kræver login at tilgå FIN.