Godkendelse af KAM som forsøgsprojekt

På Kirkeadministrations repræsentantskabsmøde i maj 2017 blev der orienteret om, at Folketinget har vedtaget en ny lov om "Forsøg i Folkekirken". Forsøgslovgivningen er interessant for Kirkeadministration, idet vi ikke har fået godkendt vores vedtægter, som repræsentantskabsmødet har vedtaget i maj 2014. Kirkeministeriet har bl. a. krævet, at regnskabet for Kirkeadministrations egen administration skulle føres i et af medlemsmenighedsrådene, hvilket vi fandt uhensigtsmæssigt for det menighedsråd, der skulle inkludere os i deres eget regnskab. Efter aftale med Kirkeministeriet, Københavns Stift og os har sagen om vedtægterne været stille bero, da man var klar over, at en forsøgslovgivning var under vejs. Den er nu vedtaget af Folketinget og er gældende foreløbig for årene 2018 og 2019 med ansøgningsfrist primo juni 2017.

Det indebærer, at Kirkeadministration er godkendt som selvstændig juridisk enhed med eget regnskab. Det Kirkeministeriet beder medlemsmenighedsrådene i Kirkeadministration om, er at godkendelsen af forsøget fremgår af hvert menighedsråds mødereferat. I godkendelsesskrivelsen står følgende om dette:

Ministeriet forudsætter, at repræsentanterne for de enkelte menighedsråd sørger for at orientere deres menighedsråd om dette på førstkommende menighedsrådsmøde. Kirkeministeriet forudsætter, at der straks rettes henvendelse til ministeriet, hvis forsøget ikke vedtages med almindeligt stemmeflertal i hvert af de deltagende menighedsråd.

I jeres referat kan I f.eks. skrive:

Kirkeadministration er 27.06.2017 godkendt som selvstændig juridisk enhed efter Forsøgslovgivningen, foreløbig for årene 2018 og 2019. Ændringer medfører ingen ændringer i medlemsmenighedsrådenes tilslutning til Kirkeadministration. Menighedsrådet tiltræder denne ændring.

Læs godkendelsesbrevet